Червенокосия Джайлс

  • Дж. Р. Р. Толкин
    [под редакцията на] Уейн г. Хамънд и Кристина Скъл
    (илюстрации Полийн Даяна Бейнс)
    1949 г.

„Егидий де Хамо живееше в централната част на остров Британия. Всъщност името му беше Егидий Енобарбий Юлий Агрикола де Хамо. В онези отколешни щастливи времена, когато островът бе все още разделен на множество кралства, хората щедро се даряваха с много имена. Людете бяха по-малко, времето им стигаше и рядко можеше да срещнеш човек, който да не е прочут с нещо. Но онези дни отдавна са отминали и аз ще наричам героя на нашия разказ с по-краткото му и по-просто име — Червенокосия Джайлс от Хам.”

Тази книга разказва за приключенията на един обикновен човечец на име Джайлс, който по някаква случайност успява да победи страшния дракон. Драконът от своя страна, започва да съжалява, че е послушал глупавите великани и е дошъл в тези земи. Ала за да се насладите на тази чудесна детска история, трябва сами да я прочетете.

Първото българско издание е от 1988 г. на изд. „Отечество” с превод на Теодора Давидова. Впоследствие текстът е преведен от Невена Кръстева за издаването на сборника „Опасното кралство” на издателство „Прозорец” от 2001 г.

Анотираното издание на книгата от 1999 г. включва непубликуваната оригинална версия и недовършеното продължение на творбата, както и оригиналните илюстрации на Полийн Бейнс.

Текстът е включен и в новото издание на „Опасното кралство” от 2008 г., където е включен увод от Том Шипи, а илюстрациите са направени от Алън Лий.

В първия превод, този на издателство „Отечество”, името Chrysophylax Dives е дадено като Крисофилакс Дайвс. Във втория, този на Прозорец, то е Хризофилакс Гмуреца. Спорно е как точно първото име трябва да се произнася, но второто и в двата случая е грешно — и като произношение, и като превод. Защо ли? Ами просто защото не е на английски.

Но да почнем от по-далеч. Както и „Властелинът на пръстените” е представян от Толкин като превод от елфически, така и „Червенокосия Джайлс” е представяна като превод, този път обаче от латински — това се споменава изрично, а и се доказва в оригиналния английски текст от директната употреба на латински думи (например финалът на писмото на краля или фактът, че името Quercetum е използвано и с превода си Oakley — на български Дъбалник). За това говорят и имената на героите, които, ако човек се позаинтересува, се оказва, че всъщност са доста каламбурни и умишлено подбирани да отговарят на характеристиките на героите.

Джайлс — пълното му име е Aegidius Ahenobarbus Julius Agricola de Hammo. De Hammo e ясно откъде произлиза. Ahenobarbus, обаче, в превод от латински, означава „Червенобрад” (това е когномен на клон на римския род на Домициите, чийто най-известен представител е император Нерон), а Agricola пък означава „земевладелец”. Ако се позовем на значението на думата аegis, тогава Егидий наистина означава „защитник, покровител” (и ние използваме „егида” в нашия език). На гръцки aiga (ai се произнася е) и gyda означават… коза. Значението „защитник, покровител” идва от гръцката митология, където Aigis е щитът на Зевс (или на Атина, даден ѝ от самия Зевс — разни версии). Въпросният щит бил направен от кожа на коза (на Амалтея). Та, всъщност името на Джайлс би следвало, ако се превежда, да е — Защитникът Юлий Червенобрадия земевладелец от Хам. Но не по-малко интересно е съвпадението на частта Julius Agricola от името му с името Gnaeus Julius Agricola — губернатор на Британия по времето на император Домициан — фактически това е човекът, който завършва завоюването на Британия (и в частност Уелс) и прави редица успешни походи в съвременната северна Англия и Шотландия…

Ковачът — Слънчевия Сам всъщност се казвал Fabricius Cunctator, което в превод би следвало да означава приблизително „Работникът, който забавя” (това Cunctator не може да не напомня за Квинт Фабий Кунктатор от Втората Пуническа война… И той бил наречен Забавящия, ама после се оказало за добро, също като тукашния). Което също е забавно, предвид като какъв е описан ковача…

Кралят — неговото пълно име е Augustus Bonifacius Ambrosius Aurelianus Antoninus Pius et Magnificus (последният да затвори вратата!). По едно време в книжката се споменаваше по негов адрес „барабар с всичките си звания…”. Та ето ги тези звания: Augustus означава „величествен, свещен” (това е титлата, присъдена от Сената на Октавиан, когато той е обявен за римски император). Bonifacius би трябвало да означава „добродетелен” (това име по принцип се свързва със свещеници, не знам защо, но всъщност това е името на един от последните римски генерали от V век, политически съперник на Flavius Aetius). Ambrosius Aurelianus e интересна част: по принцип Ambrosius означава „безсмъртен”, от амброзия, а Aurelianus би трябвало да има нещо общо със злато (а също и император от трети век), но не това е същественото — работата е там, че според Джефри от Монмаут и неговата „Historia Regum Britanniae” Ambrosius Aurelianus всъщност е реално съществувала личност, брат на Утър Пендрагон и следователно чичо на крал Артур… А според предговора историята в книжката се развива преди Артур (и това ми се струва забавно). Antoninus Pius — по принцип това е римски император от втори век, но в случая е интересна частта Pius, която означава „благочестив” и е име на редица папи (та не съм сигурен дали е редно да се превежда при това положение, но то така или иначе не е превеждано — онова долу е експеримент). Magnificus е просто „великолепен”.

Отделно, имаме и следващата част от обръщението, dux, rex, tyrannus, et basileus Mediterranearum Partium, означаваща „предводител, крал, тиран и василевс на Средното царство”. (Тук във второто българско издание фигурира недоразумението „дважди крал”, което също е погрешно и най-вероятно се дължи на пропусната запетая между dux и rex; dux означава „водач, предводител, военачалник”, но не и дважди. Отделно, употребата на tyrannus надали е в смисъл на тиранин (=деспот), а по-скоро като титла, символизираща абсолютната му власт. А пък употребата на basileus най-вероятно говори за излишно раздуто самочувствие, защото всъщност това е гръцка дума и титла и не се връзва с цялостната латинска композиция на името.) Така че цялото му име, ако се превежда заедно със званията накрая, би трябвало да е Величественият, Добродетелен и Безсмъртен Аврелиан Антонин, Благочестив и Великолепен, предводител, крал, тиран и василевс на Средното царство. Та ето титлите, независимо от които кралят става за смях и въобще не си отговаря на описанието.

(Лека скоба, в предговора се споменава за някой си Brutus и разделение на кралството му между Locrin, Camber и Albanac (Locrinus, Kamber и Albanactus в оригинал)… Това са, между другото, според същата тази „Historia Regum Britanniae”, съответно първият крал на Британия, по произход от Троя (!), и тримата му синове, между които е разделено кралството… Очевидно наблюдаваме същия синдром, като в началото на първата „Книга на изгубените легенди”, а именно запълване на празнотата в английската митология…)

Та, стигнахме до дракона. Chrysophylax Dives. Името Крисофилакс идва от hrysos — злато, и fylakas — пазач, пазител, т.е. Пазител на златото. Ако трябва да се съобразяваме с гръцкия му произход, то тогава би се произнасяло Хрисофилакс. Да, ако наистина името му беше на английски би могло да се приемат произношението или преводът, но то не е… А е на латински и означава Крисофилакс Богатият. За който се съмнява, да потърси някъде подробности за лицето Marcus Licinius Crassus и прякора му, който е именно… Dives, в превод Богаташът (Това е същият Марк Лициний Крас, участник в първия триумвират, сочен за най-заможния римлянин и известен най-вече с богатството си, също като нашия дракон…) И за десерт, финалният аргумент — по-късно в книгата, Крисофилакс сам се назовава Chrysophylax The Rich, демек — Богатият. Колко жалко, че нито единият от двамата преводачи не се е усетил за тази тънкост…

Благодарности на Филип Авджиев — Talyesin

little-kingdom-map

Български издания

1988

Дж. Р. Р. Толкин. Червенокосият Джайлс. Превод от английски Теодора Давидова. Илюстрации Полин Бейнс. Издателство „Отечество”, София, 1988 г. 103 с., 0.33 лв.

2001

Дж. Р. Р. Толкин. Опасното кралство. Превод от английски Невена Кръстева. Издателство „Прозорец”, София, 2001 г., 176 с., 1 000 тир., 4.90 лв.; ISBN 954-73-3193-0

2010

Дж. Р. Р. Толкин. Пет фентъзи разказа. Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева, Любомир Николов. Илюстрации Алън Лий. Второ издание. Издателство „Прозорец”, София, 2010 г., 352 с., 15.00 лв.; ISBN 978-954-733-687-2