Речник на средноанглийски

  • Дж. Р. Р. Толкин
    1922 г.

Докато работи като лексикограф в Оксфорд, Толкин съставя този речник на средноанглийски.

Речник на средноанглийски