Lament of the Rohirrim

Where now the horse and the rider?
Where is the horn that was blowing?
Where is the helm and the hauberk,
and the bright hair flowing?
Where is the hand on the harpstring,
and the red fire glowing?
Where is the spring and the harvest
and the tall corn growing?
They have passed like rain on the mountain,
like a wind in the meadow;
The days have gone down in the West
behind the hills into shadow.
Who shall gather the smoke of the dead wood burning,
Or behold the flowing years from the Sea returning?

Песен на рохиримите

Где ли е конят с ездача?
Рогът засвирил къде е?
Где ли е бронята, шлемът,
где ли косата се вее?
Где е ръката със арфа,
где ли огнището грее?
Где ли са пролет и лята,
где ли пшеницата зрее?
Дъжд ги отнесе и вятър
над планини и над степи;
дни отминават на запад
в хълмове мрачни и слепи.
Кой ще повика обратно дим да изтлели дърветата,
времето кой ще завърне иззад далечни морета?

Превод: Любомир Николов

Бележки

Тези редове са вдъхновени от староанглийската поема „Скиталецът”:

Hwær cwom mearg?
Hwær cwom mago?
Hwær cwom maþþumgyfa?
Hwær cwom symbla gesetu?
Hwær sindon seledreamas?

Де са конете препуснали?
Де са мъжете?
Кралете достойни къде са?
Къде отиде радостта от пиршествата?