Long List of the Ents

Learn now the lore of Living Creatures!
First name the four, the free peoples:
Eldest of all, the elf-children;
Dwarf the delver, dark are his houses;
Ent the earthborn, old as mountains;
Man the mortal, master of horses;

Beaver the builder, buck the leaper,
Bear bee-hunter, boar the figher;
Hound is hungry, hare is fearful…

Eagle in eyrie, ox in pasture,
Hart horn-crowned; hawk is swiftest,
Swan the whitest, serpent coldest…

Дългият списък на ентите

Узнай сега науката за Живите създания!
Отпърво четири, свободните народи:
най-стари са на елфите чедата;
джудже копач из мрака обитава;
ент земероден, стар като гранита;
човекът смъртен, властелин на коня…

Строител бобър и козел скокливец,
мечокът медояд, глиган побойник;
гладникът пес и заекът страхливец…

Орел в гнездото, волът пък на паша,
елен рогат; най-бърз в небето — ястреб
най-бял е лебедът, змията най-студена…