Приключенията на Том Бомбадил, ил. Полийн Бейнс

Oliphaunt

Grey as a mouse,
Big as a house,
Nose like a snake,
I make the earth shake,
As I tramp through the grass;
Trees crack as I pass.
With horns in my mouth
I walk in the South,
Flapping big ears.
Beyond count of years
I stump round and round,
Never lie on the ground,
Not even to die.
Oliphaunt am I,
Biggest of all,
Huge, old, and tall.
If ever you’d met me
You wouldn’t forget me.
If you never do,
You won’t think I’m true;
But old Oliphaunt am I,
And never lie.

Земеслон

Сив като мишок,
като дом висок,
с нос като змията,
аз треса земята,
дънери пречупвам,
щом с нозе потупвам.
Все на юг живея
и с уши си вея,
имам рог в устата,
не си знам летата.
Вечно ходя, бягам,
никога не лягам,
даже в смъртен час.
Земеслон съм аз,
най-огромен звяр,
мощен, едър, стар.
Видиш ли ме, знай,
помниш ме докрай.
Ако чуеш само,
мислиш, че те мамят.
Но помни поне,
че не лъжа, не!

Превод: Невена Кръстева

Приключенията на Том Бомбадил, ил. Полийн Бейнс