Verse of the Rings

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

За всевластните пръстени

Три Пръстена за елфите крале под този небосвод
и седем за джуджетата в дворците им от камък,
да вземат девет хората със краткия живот,
един — за Мрачния владетел с трон от черен пламък
в страната му Мордор, където тегне мрак.
Единствен Пръстен ги владее, Единствен той ще ги открие,
Единствен вси ще ги сбере и в тъмнина ще ги обвие
в страната му Мордор, където тегне мрак.

Ранни версии на стиха:

Nine for the Elven-kings under moon and star,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Three for Mortal Men that wander far,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mor-dor where the shadows are.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mor-dor where the shadows are.

Друга ранна версия е:

Twelve for Mortal Men doomed to die,
Nine for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Three for the Elven-kings of earth, sea, and sky,
One for the Dark Lord on his dark throne.

След това ‘Twelve’ и ‘Nine’ са променени на ‘Nine’ и ‘Seven’. В първия вариант пръстените за хората са 12, защото и Черните конници са били 12.

Аудио


[1,20 мин. – Кристофър Лий]