Song in the Woods

O! Wanderers in the shadowed land
despair not! For though dark they stand,
all woods there be must end at last,
and see the open sun go past:
the setting sun, the rising sun,
the day’s end, or the day begun.
For east or west all woods must fail…

Песен в гората

О, странници по друмища неверни,
не се плашете! Може да са черни
горите, но и те си имат край
и слънцето отново ще сияй —
със изгрева, със залеза червен,
със почващият или свършващ ден.
все някъде гората оредява…