Old fat spider spinning in a tree!
Old fat spider can’t see me!
Attercop! Attercop!
Won’t you stop,
Stop your spinning and look at me!
Old Tomnoddy, all big body,
Old Tomnoddy can’t spy me!
Attercop! Attercop!
Down you drop!
You’ll never catch me up your tree!

Lazy Lob and crazy Cob
are weaving webs to wind me.
I am far more sweet than other meat,
but still they cannot find me!
Here am I, naughty little fly;
you are fat and lazy.
You cannot trap me, though you try,
in your cobwebs crazy.

Дърт, тлъст паяк мрежите развя!
Дърт тлъст паяк пак не ме видя!
Диване! Диване!
Спри за мъничко поне,
потърси ме долу на твърдата земя!
Целият е от тулум, няма даже капка ум,
И понеже е тулум, хич не ме видя!
Диване! Диване!
Слез за мъничко поне!
Долу слез да дириш моята следа!

Перушан и Мързелан
мрежите си свиват.
Сладък съм, вкусен съм,
но не ме откриват!
Муха за вас съм в този час,
шишковци лениви,
но не ще се хвана аз
в мрежите ви криви!

Превод Любомир Николов

Плете тлъст паяк мрежи по цял ден,
ала не може да ме хване в плен!
О, стар глупак,
поспри все пак,
все пак поспри и погледни към мен!
Изцяло той се състои от тяло,
но мен не може да ме види, знам.
О, дебелак,
слез долу чак!
Не можеш да ме хванеш ти оттам.

Лениви паяци, грабливи паяци
заплитат мрежи да ме уловят,
че аз съм плячка рядка, хапка сладка,
но първо трябва те да ме съзрят!
Да, аз съм палава мушица скрита,
а вие – тлъсти, тежки, мързеливи!
Не ще успеете да ме плените
с глупашките си мрежи парцаливи!

Превод Асен Тодоров