Clap! Snap! the black crack!
Grip, grab! Pinch, nab!
And down down to Goblin-town
You go, my lad!
Clash, crash! Crush, smash!
Hammer and tongs! Knocker and gongs!
Pound, pound, far underground!
Ho, ho, my lad!
Swish, smack! Whip crack!
Batter and beat! Yammer and bleat!
Work, work! Nor dare to shirk,
While Goblins quaff, and Goblins laugh,
Round and round far underground
Below, my lad!

Чука-трака, процеп в мрака!
Сграб и блъс в мрака гъст!
Хайде слез, слез и влез
в страшния гоблински град!
Храп и хруп! Фрас и туп!
Чук и клещи! Гонг и пещи!
Думба-лум, подземен шум!
Долу е същински ад!
Бух и тряс — с бича пляс!
Рев и вой! Ай и ой!
Труд и пот цял живот!
А гоблините ще пият, и ще пеят, и ще вият своите весели хора долу в подземните недра!
Тъй е тука, момко млад!

Превод Любомир Николов

Трак, щрак — черния процеп!
Муш и боц, щип и хап!
Долу, долу, при злите духове
Тръгвайте смело, братлета!
Тръс и тряс, муш и хруп!
Чук и клещи! Бий гонг:
дум и дум, долу под земята!
Ха, ха, ха! Напред, братлета!
Щип и шляп — пляс с камшик!
Бух и фрас! Хленч и врясък!
Труд и труд — никой да не клинчи!
Злите духове ще пият и ще пеят
и хоро ще вият долу под земята!
Долу, хей! Напред, братлета!

Превод Асен Тодоров