Chip the glasses and crack the plates!
Blunt the knives and bend the forks!
That’s what Bilbo Baggins hates —
Smash the bottles and burn the corks!

Cut the cloth and tread on the fat!
Pour the milk on the pantry floor!
Leave the bones on the bedroom mat!
Splash the wine on every door!

Dump the crocks in a boiling bowl;
Pound them up with a thumping pole;
And when you’ve finished, if any are whole,
Send them down the hall to roll!

That’s what Bilbo Baggins hates!
So carefully! carefully with the plates!

Щърбете чаши, пукайте чинии
и вилици, и ножове кривете!
Туй мрази Билбо Бегинс, чуйте вие:
бутилките по пода разхвърлете!

Покривките му с масло омажете,
в килера с мляко — плочките измити,
огризките из спалнята пръснете,
а виното разлейте по вратите!

Строшете всички съдове от глина,
на късчета ги счукайте с чукало!
Хвърлете после в холната камина
отломките и всичко оцеляло!

Туй мрази Билбо Бегинс, чуйте вие:
добре пазете чаши и чинии!

Превод Асен Тодоров, 1975 г.

Трошете чинии, разбивайте чаши!
Ножове и вилици в миг изкривете!
От туй Билбо Бегинс най-много се плаши —
чупете шишета и тапи горете!

Режете покривки, маслото стъпчете!
Разлейте му всичкото мляко в килера!
Със бира и вино вратите мажете,
а костите скрийте накуп под миндера!

Сложете в казана да ври порцелана
и удряйте здраво с бухалка отгоре;
остане ли здрава чиния и кана —
метнете я храбро навън в коридора!

От туй Билбо Бегинс най-много се плаши —
Пазете, пазете чинии и чаши!

Превод Любомир Николов, 1999 г.