Far over the misty mountains cold
To dungeons deep and caverns old
We must away ere break of day
To seek the pale enchanted gold.

The dwarves of yore made mightly spells,
While hammers fell like ringing bells
In places deep, where dark things sleep,
In hollow halls beneath the fells.

For ancient king and elvish lord
There many a gleaming golden hoard
They shaped and wrought, and light they caught
To hide in gems on hilt of sward.

On silver necklaces they strung
The flowering stars, on crowns they hung
The dragon-fire, in twisted wire
They meshed the light of moon and sun.

Far over the misty mountains cold
To dungeouns deep and caverns old
We must away, ere break of day,
To claim our long-forgotten gold.

Goblets they carved there for themselves
And harps of gold; where no man delves
There lay they long, and many a song
Was sung unheard by men or elves.

The pines were roaring on the height,
The winds were moaning in the night,
The fire was red, it flaming spread;
The trees like torches blazed with light.

The bells were ringing in the dale
And men looked up with faces pale;
The dragon’s ire more fierce than fire
Laid low their towers and houses frail.

The mountain smoked beneath the moon;
The dwarves, they heard the tramp of doom.
They fled their hall to dying fall
Beneath his feet, beneath the moon.

Far over the misty mountains grim
To dungeons deep and caverns dim
We must away, ere break of day,
To win our harps and gold from him!

Far over the misty mountains cold
To dungeons deep and caverns old
We must away, ere break of day,
To find our long-forgotten gold.

Отвъд планините с мъгла увенчани,
към древни чертози в недрата смълчани,
през утринен мрак потегляме пак
да дирим вълшебното златно имане.

Джуджетата мощна магия творяха
и техните чукове звънко кънтяха.
В най-тайния кът, где сенките спят,
далеч под скалите дворците им бяха.

За елфи и мощни крале отдалече
безброй красоти сътворяваха вече
и знаеха тайни, лъчите сияйни
да събират във камък, скрепен върху меча.

Превръщаха в наниз звездите среднощни,
венчаеха дръзко короните мощни
със драконов плам, а слънцето там
с луна съчетаваха в плетки разкошни.

Отвъд планините с мъгла увенчани,
към древни чертози в недрата смълчани,
през утринен мрак потегляме пак
да дирим забравено старо имане.

Те пееха в своите подземни палати,
за елфи и хора почти непознати,
и златни потири, и бляскави лири
се трупаха долу в хазните богати.

Но вихър жесток връхлетя над скалите,
застенаха жално сред мрака горите
и с пламък червен, по-ярък от ден,
дърветата лумнаха в огън обвити.

Тревожни камбани в ноща прокънтяха
и бледите хора със ужас видяха
как драконът срива, събаря, разбива
и яката крепост, и крехката стряха.

Димеше в зловещата нощ планината;
джуджетата чуха, че идва съдбата
и всички до крак спасиха се с бяг,
но гибел ги срещна навън под луната.

Отвъд планините с мъгла увенчани,
към древни чертози в недрата смълчани,
през утринен мрак потегляме пак
за златните арфи от древно имане.

Отвъд планините с мъгла увенчани,
към древни чертози в недрата смълчани,
през утринен мрак потегляме пак
да дирим вълшебното златно имане.

Превод Любомир Николов

Към планините с вечната мъгла,
към пещерите в старата скала —
на бой за похитеното ни злато
в зори ще тръгнем срещу сила зла.

С вълшебни думи, с удари припряни
джуджета някога като с камбани
звънтяха с чукове в места потайни
сред проходи, в скалите прокопани.

За древните владетели в гората
ковяха накити от чисто злато,
а вместо перли в дръжките на саби
заключваха мощта на светлината.

В огърлици нанизваха звездите,
от огъня на дракони искрите
в корони слагаха, а в златна тел
превръщаха на слънцето лъчите.

Към планините с вечната мъгла,
към пещерите в старата скала —
да приберем отнетото ни злато
в зори ще тръгнем срещу сила зла.

За себе си и арфи, и бокали
от златото те бяха изковали.
От хората и елфите укрити,
на чудни песни бяха се отдали.

Но люшнаха се клони и листа,
на хълма вятър изсвистя в нощта
и в кървав огън пламнали дървета
засветиха на факли с яркостта.

В дола камбани яростно забиха
и поглед хората в небето впиха.
На Дракона гневът и злата мощ
къщята им на пух и прах разбиха.

Хълмът димеше в лунна светлина,
джуджетата пред страшната злина
побягнаха, за да дочакат вън
съдбата си под бледата луна.

Към планините с вечната мъгла,
към пещерите в старата скала —
да вземем арфите от чисто злато, —
в зори ще тръгнем срещу сила зла.

Към планините с вечната мъгла,
към пещерите в старата скала —
да вземем арфите от чисто злато, —
в зори ще тръгнем срещу сила зла.

Превод Асен Тодоров