O! What are you doing,
And where are you going?
Your ponies need shoeing!
The river is flowing!
O! tra-la-la-lally
here down in the valley!

O! What are you seeking,
And where are you making?
The faggots are reeking,
The bannocks are baking!
O! tril-lil-lil-lolly
the valley is jolly,
ha! ha!

O! Where are you going
With beards all a-wagging?
No knowing, no knowing
What brings Mister Baggins,
And Balin and Dwalin
down into the valley
in June
ha! ha!

O! Will you be staying,
Or will you be flying?
Your ponies are straying!
The daylight is dying!
To fly would be folly,
To stay would be jolly
And listen and hark
Till the end of the dark
to our tune
ha! ha!

О, с копитцата подбити
накъде ли се стремите?
Накъде така вървите
на реката през водите?
О, тра-лала-ла-ли,
все насам през долините!

О, къде така вървите,
що ли дирите в горите?
От комина дим излита
и в пещта пече се пита!
О, тра-ла-ли-ла-лас,
весело е тук при нас,
ха-ха!

О, към що ли се стремите
и развявате брадите?
Всеки пита, всеки пита
що ли води Билбо Бегинс,
и Балин, и Дуалин
все насам през долините
в юнски ден чудесен
ха-ха!

О, дали ще постоите,
или пак ще си вървите?
Понитата ви залитат!
Мрак се спуска над земите!
Да вървите ще е трудно,
ако спрете, ще е чудно,
ще се лее до зори
сред смълчаните гори
бодрата ни песен
ха-ха!

Превод Любомир Николов

О, що ли тъй сте запъхтени?
Къде, къде така
с тез кончета неподковани
през бързата река?
О, тра-ла-ла-лала
тук в тази долина!

О, кой ли ще открие,
каква ви е целта?
Димът над къщата се вие
и хлябът е в пещта.
О, тра-ла-ла-лала
в таз чудна долина!
Ха! Ха!

О, де сте тръгнали нехайно
с разветите бради?
Туй не е знайно, не е знайно!
И Билбо с вас върви,
И Балин води брата
тук долу в долината.
През юни!
Ха! Ха!

О, ще останете ли с нас,
или не ви се чака?
И кончетата в този час
объркват пътя в мрака.
Да тръгнете е скука,
а весело е тука —
ще слушате дори
до слънчеви зори
най-чудни песни!
Ха! Ха!

Превод Асен Тодоров