Fifteen birds in five firtrees,
their feathers were fanned in a fiery breeze!
But, funny little birds, they had no wings!
O what shall we do with the funny little things?
Roast ’em alive, or stew them in a pot;
fry them, boil them and eat them hot?

Burn, burn tree and fern!
Shrivel and scorch! A fizzling torch
To light the night for our delight,
Ya hey!

Bake and toast ’em, fry and roast ’em!
till beards blaze, and eyes glaze;
till hair smells and skins crack,
fat melts, and bones black
in cinders lie
beneath the sky!

So dwarves shall die,
and light the night for our delight,
Ya hey!
Ya-harri-hey!
Ya hoy!

Петнайсет птичета на пет ели в гората
И огнен вятър пърли им перата!
Обаче има някаква измама,
че ни едно от тях крилца си няма!
Дали на шиш да си ги изпечем,
или варени да ги изядем?

Клон да гори в гъсти гори!
Лумнала пещ, факел горещ,
радвай ни пак в нощния мрак,
йя-хей!

Пържени, печени, ситно насечени,
с бради опърлени, с очи изцъклени,
с кожа горена, с коса завоняла,
с мас разтопена и кост почерняла
в жарко огнище
сред пепелище!

Туй чака ви, джуджета,
горете и светете, в нощта ни веселете.
Йя-хей!
Йя-хари-хей!
Йя-хой!

Превод Любомир Николов

Петнайсет птички в пет ели си спали,
но огнен лъх перцата им погали!
Ах, тези смешни птички са безкрили!
Каква да правим с тези птички мили?
Да ги печем ли, или сготвим в съд
и топли да ги хапнем, щом уврат?

Гори дърво, гори и папрат!
Стопявай се, изгаряй като факла!
В нощта свещта подхранва радостта,
хей, хей!

Ще ги печем, ще пържим, ще препичаме —
бради да пламнат, кожа да се пука,
да завонят косите изгорели,
да капе мас и кости почернели
да станат прах, подета
от вятър към небето —
туй чака ви, джуджета!

В нощта свещта подхранва радостта.
ха, хей!
Ха, ха-ха, хей!
Ха, хой!

Превод Асен Тодоров