Roll – roll – roll – roll,
roll-roll-rolling down the hole!
Heave ho! Splash plump!
Down they go, down they bump!

Тупа-тупа-тупка,
тупа-туп във дупка!
Хайде, хоп! Хайде, тряс!
Долу цоп, долу пляс!

Превод Любомир Николов

Търкул, търкул напред —
Към дупката по своя ред!
Летете, хей пляс, цоп
там долу в черния въртоп!

Превод Асен Тодоров