Down the swift dark stream you go
Back to lands you once did know!
Leave the halls and caverns deep,
Leave the northern mountains steep,
Where the forest wide and dim
Stoops in shadow grey and grim!
Float beyond the world of trees
Out into the whispering breeze,
Past the rushes, past the reeds,
Past the marsh’s waving weeds,
Through the mist that riseth white
Up from mere and pool at night!
Follow, follow stars that leap
Up the heavens cold and steep;
Turn when dawn comes over land,
Over rapid, over sand,
South away! and South away!
Seek the sunlight and the day,
Back to pasture, back to mead,
Where the king and oxen feed!
Back to gardens on the hills
Where the berry swells and fills
Under sunlight, under day!
South away! and South away!
Down the swift dark stream you go
Back to lands you once did know!

Заминете по бързите, мрачни води
към ония места, где били сте преди!
Напуснете тъмните зали дълбоки
и на севера див планините високи,
дето горския тъмен, зловещ гъсталак
се разстила безкрайно сред сенки и мрак!
По вода напуснете днес горския мир
през тръстики, що тихичко шушнат безспир
под гальовен ветрец, налетял изведнъж
на блатата над гъстия, пухкав камъш
и през булото бяло на нощна мъгла,
откъм Дългото езеро бавно дошла!
Нека води ви звездният тих хоровод
във високия, тъмен, студен небосвод;
сетне бързо завийте със новия ден
покрай пясъчен бряг и през бързей студен
все на юг се стремете, вървете на юг —
към сияйното слънце, далече оттук!
Завърнете се в сочни, зелени ливади,
где излизат на паша юниците млади!
Там по хълмове топли лозята растат,
сбират сладост, и сила, и свеж аромат
Под сияйното слънце далече оттук!
Все на юг се стремете, вървете на юг!
Заминете по бързите, мрачни води
към ония места, где били сте преди!

Превод Любомир Николов

По бързата река се понесете,
в земи, добре познати се върнете!
Далеч от пещерите дълбоки,
от планините стръмни и високи,
от мрачната гора, тъй свела клони,
не всяка светлина оттук да гони!
отплавайте от този лес безкраен —
навън, където вятър свеж играе,
край папрати, обточили реката,
край тънките тръстики на блатата,
през пелената на мъглата бяла,
над езерото нощем натежала!
И пътя си следете по звездите,
трептящи сред студа и висините;
а щом настъпи утро над земята,
над пясъка, над бързея в реката,
на юг завийте, все на юг вървете —
там слънчевата светлина търсете!
Към пасищата в тучните морави,
де кротко си пасат, волове, крави,
към хълмовете, със лозя покрити,
където грозде черпи сили скрити
от слънцето искрящо, животворно —
на юг, на юг вървете неуморно!
По бързата река се понесете,
в земи, добре познати се върнете!

Превод Асен Тодоров