The King beneath the mountains,
The king of carven stone,
The lord of silver fountains
Shall come into his own!

His crown shall be upholden,
His harp shall be restrung,
His halls shall echo golden
To songs of yore re-sung.

The woods shall wave on mountains.
And grass beneath the sun;
His wealth shall flow in fountains
And the rivers golden run.

The Streams shall run in gladness.
The lakes shall shine and burn,
And sorrow fail and sadness
At the Mountain-king’s return!

Прославеният Крал под планините
владетел на изваяният камък,
на сребърни фонтани в пещерите,
ще си възвърне своя древен замък!

Ще вдигне пак короната богата,
ще плъзне пръст по арфата отново
да закънтят чертозите от злато
на древни песни с пламенното слово.

Горите ще трептят по планината,
под слънцето треви ще се люлеят
и тъй богата ще му е хазната,
че чак реките златни ще се леят.

Потоците със песни ще го славят,
сияние ще лумне в езерата
и всички скърби в миг ще се забравят,
щом Краля се завърне в планината!

Превод Любомир Николов

Владетелят могъщ на планината,
на пещерите, в камък прокопани,
на изворите за сребро и злато —
ще бъде пак на своето стопанин!

Ще носи на главата си корона,
на арфата ще сложи струни нови
и в златните галерии под склона
предишни песни ще ечат отново.

Горите вятър свеж ще залюлее,
под топло слънце ще растат тревите,
от извори богатство ще се лее
и златни пак ще потекат реките.

Потоците от радост ще бълбукат,
от светлина ще пламнат езерата
и всяка скръб ще отлети оттука,
завърне ли се Царя в планината!

Превод Асен Тодоров