Under the Mountain dark and tall
The King has come unto his hall!
His foe is dead, the Worm of Dread,
And ever so his foes shall fall.

The sword is sharp, the spear is long,
The arrow swift, the Gate is strong;
The heart is bold that looks on gold;
The dwarves no more shall suffer wrong.

The dwarves of yore made mightly spells,
While hammers fell like ringing bells
In places deep, where dark things sleep,
In hollow halls beneath the fells.

On silver necklaces they strung
The light of stars, on crowns they hung
The dragon-fire, from twisted wire
The melody of harps they wrung.

The mountain throne once more is freed!
O! wandering folk, the summons heed!
Come haste! Come haste! across the waste!
The king of friend and kin has need.

Now call we over mountains cold,
‘Come back unto the caverns old’!
Here at the Gates the king awaits,
His hands are rich with gems and gold.

The king is come unto his hall
Under the Mountain dark and tall.
The Worm of Dread is slain and dead,
And ever so our foes shall fall!

Под скални върхари чутовни и гневни
завърна се Краля в чертози вълшебни!
Врагът му прастар, жестокият звяр
загина-да помнят вразите ни древни.

Днес мечът е остър, стрелата е права,
наточени пиките, Портата — здрава.
Щом злато видяхме, пак дързост събрахме
за правда да вдигнем десница корава!

Джуджетата мощна магия творяха
и техните чукове звънко кънтяха.
В най-тайния кът, где сенките спят,
далеч под скалите дворците им бяха.

Превръщаха в наниз звездите среднощни,
венчаеха дръзко короните мощни
със драконов плам, а арфите там
в чертозите лееха песни разкошни.

Планинският трон е свободен отново!
Скиталци, послушайте нашето слово!
По-бързо на крак през див пущинак,
че Краля се бори със участ сурова!

Зовем ви с надежда от склона студен:
елате, настана заветният ден!
Към древни палати отново елате,
със злато очаква ви Краля блажен.

Завърна се Краля в чертози вълшебни
под скални върхари чутовни и гневни!
Жестокият звяр, врагът му прастар
загина — да помнят вразите ни древни.

Превод Любомир Николов

В дълбоките недра на Планината
пристигна Царя в залата позната!
Лежи убит Смог, дракон страховит —
това ще е на всеки враг съдбата.

С оръжие добре сме заредени,
а Портата е здраво укрепена.
И златото видели пó сме смели —
неправдата е вече победена!

С вълшебни думи, с удари припряни
Джуджетата нявга сякаш със камбани
звънтяха с чукове в потайни кътове
сред проходи, в скалите прокопани.

В огърлици нанизваха звездите,
от огъня на дракони искрите
те влагат в корони. Звуци ронят
на арфа златна струни гласовити.

Планинският престол е пак свободен.
О, чуйте, скитащи, мигът е сгоден:
при нас елате — сродник и приятел
са нужни днес на Царя благороден!

Зовем ви от планинските чукари:
върнете се при пещерите стари!
Не друг, сам Царя ви очаква тук,
сияят долу златните камари.

Пристигна Царя в залата позната
в дълбоките недра на Планината!
Смог, дракон страховит, лежи убит —
това ще е на всеки враг съдбата.

Превод Асен Тодоров