The dragon is withered,
His bones are now crumbled;
His armour is shivered,
His splendour is humbled!

Though sword shall be rusted,
And throne and crown perish
With strength that men trusted
And wealth that they cheerish,
Here grass is still growing,
And leaves are yet swinging,
The white water flowing,
And elves are yet singing
Come! Tra-la-la-lally!
Come back to the valley!

The stars are far brighter
Than gems without measure,
The moon is far whiter
Than silver in treasure:
The fire is more shining
On hearth in the gloaming
Than gold won by mining,
So why go a-roaming?
O! Tra-la-la-lally
Come back to the Valley.

O! Where are you going,
So late in returning?
The river is flowing,
The stars are all burning!
O! Whither so laden,
So sad and so dreary?
Here elf and elf-maiden
Now welcome the weary
With Tra-la-la-lally
Come back to the Valley,
Tra-la-la-lally
Fa-la-la-lally
Fa-la!

Драконът падна, рухна сломен,
няма я бронята здрава,
якият скелет лежи раздробен,
тъне под прах и забрава!

Може и мечът да хване ръжда,
трон и корона да падне,
и да съсипе злощастна беда
даже имане грамадно,
но при нас ще растат безметежно треви,
листи ще капят наесен
и реката пенлива все тъй ще върви
с бодра елфическа песен:
Хей, насам! Тра-ла-ла-ла-ла!
Пак елате в тази долина!

От безбройни елмази по-ярко блестят
сред небосвода звездите
и сияе сребриста по своя път
луната из висините.
Щом в огнище опушено огън червен
с топла и ярка жарава
е по-ярък от злато след дългия ден —
то защо да бродим тогава?
О, тра-ла-ла-ла-ла!
Пак елате в тази долина!

О, къде така вървите,
що се бавите из път?
Все така текат реките
и звездите пак искрят!
Под товара си превити
пак вървите натъжени,
а пък елфите честити
чакат гости уморени
с песен: тра-ла-ла-ла-ла!
Пак елате в тази долина!
Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ли!
Фа-ла-ла-ла-ли!
Фа-ла!

Превод Любомир Николов

О, вече драконът убит е
и костите му натрошени,
и бронята му е разбита,
и власт, и сила са сломени.

И може меч ръжда да хване,
и трон и царство да загинат,
на прах съкровище да стане,
така ценено от мнозина,
тук кротко си расте тревата,
листа по клони се люлеят
и бяла си тече реката,
и елфите все още пеят.
Елате тук! Тра-ла-ла-ла!
Елате в тази долина!

С по-ярък блясък е звездата
от бисери и кехлибари,
далеч по-светла е луната
от всички сребърни камари.
И огънят в една камина
по-бляскав всяка вечер става
от злато, изкопано в мина.
Защо се скитате тогава?
О, тра-ла-ла, о, тра-ла-ла!
Елате в тази долина!

О, де сте тръгнали така,
защо сте толкоз окъснели?
Тече си нашата река
тук под звездите заблестели.
О, накъде със тез товари,
тъй мрачни и така унили?
Тук елфи млади, елфи стари
приветстват морни гости мили
с тра-ла-ла, тра-ла ла-ла!
Елате в тази долина!
Тра-ла ла-ла, тра-ла ла-ли
Фа-лка ла-ла, фа-ла ла-ли!
Фа-ли!

Превод Асен Тодоров