Roads go ever ever on,
Over rock and under tree,
By caves where never sun has shone,
By streams that never find the sea;
Over snow by winter sown,
And through the merry flowers of June,
Over grass and over stone,
And under mountains in the moon.

Roads go ever ever on
Under cloud and under star,
Yet feet that wandering have gone
Turn at last to home afar.
Eyes that fire and sword have seen
And horror in the halls of stone
Look at last on meadows green
And trees and hills they long have known.

И напред ни повеждат пътеките вечно
през скали и под горски зелен гъсталак,
край реки невидели морето далечно
и покрай пещерите изпълнени с мрак;
през кристалният сняг на студените зими,
на разцъфнало лято под топлия дъх,
по скали и зелени тревисти килими,
и под ясна луна край планинския бръх.

Тъй напред ни повеждат пътеките вечно
под звезди и под облачен мрачен покров
но краката след дългият път надалече
пак на родният дом чуват тихия зов.
А очите от огън и меч изморени
след чертози и ужас невиждан до днес,
най-подир си отдъхват в ливади зелени,
край познатите хълмове с тихия лес.

Превод Любомир Николов

Пътеките напред все криволичат
върху скали или под дървета,
край пещери, де слънце не наднича,
покрай реки, нестигащи морета;
през заледен, утъпкан зимен сняг
или сред пъстрите цветя на юни,
върху трева или връз камънак,
под планините в топли нощи лунни.

Пътеките напред все криволичат
под облаци, под небосклона вечен,
но пак краката, свикнали да тичат,
накрай потеглят към дома далечен.
Очите, кръв и мечове видели
и ужаси сред проходи чудати,
най-после гледат родните предели
и дървеса, и хълмове познати.

Превод Асен Тодоров

Вижте и продължението на песничката от „Властелинът на пръстените”.

За написването на тези стихове Толкин може да се е вдъхновил от поема на Е. Ф. А. Гийч, наречена „Романс”, която е публикувана след поемата на Толкин „Таласъмски крачка” във „Fifty New Poems for Children: An Anthology Selected from Books Recently Published by Basil Blackwell” (1922):

Romance
by E. F. A. Geach

Round the Next Corner
and in the next street
Adventure lies in wait for you.
Oh, who can tell
what you may meet
Round the next corner
and in the next street!
Could life be anything but sweet
When all is hazardous and new
Round the next corner
and in the next street?
Adventure lies in wait for you.

Преди това поемата е била публикувана в „Oxford Poetry” (1918).