Wood-sunshine

Come sing ye light fairy things tripping so gay,
Like visions, like glinting reflections of joy,
All fashion’d of radiance, careless of grief,
O’er this green and brown carpet; nor hasten away.
O! come to me! dance for me! Sprites of the wood,
O! come to me! Sing to me once ere ye fade!

Палете вълшебните пъстри фенери,
видения бляскави — радостен лъч;
елате и пейте — далече от скръб,
поспрете сред моята листна постеля.
Танцувайте в дебрите, елфи дървесни!
О, пейте за мене, преди да увехна!

Превод: Детелина Маринова