Eärendel at the Helm

A white horse in the sun shining,
A white ship in the sea gliding,
Eärendel at the helm;
Green waves in the sea moving,
White froth at the prow spuming
Glistening in the sun;
Foam-riders with hair like blossom
And pale arms on the sea’s bosom
Chanting wild songs;
Taut ropes like harps tingling,
From far shores a faint singing
On islands in the deep;
The bent sails in the wind billowing,
The loud wind in the sails bellowing,
The road going on for ever,
Eärendel at the helm,
His eyes shining, the sea gliding,
To havens in the West.

Еарендел ги води

Слънцето жребеца във сребро огрява,
Кораб в морето диря не оставя,
Еарендел ги води;
Мята океана вред вълни зелени,
Бялата си ярост покрай кила пени
В слънцето окъпан;
Конниците морски със коси развети,
На сърце моряшко бледи длани свити
Песни буйни славят;
Стегнати въжета като струни пеят,
От земи далечни тихи песни леят
Острови глъбинни;
Дръзко във вълните ураганни скачат,
Вятър гръмогласен във платната плаче,
И по пътя вечен
Еарендел ги води —
С блясък във очите, в тях морето грее
Тръгнали на запад, светлината де е…

Превод: Лиза Мороз