Tinfang Warble

O the hoot! O the hoot!
How he trillups on his flute!
O the hoot of Tinfang Warble!
Dancing all alone,
Hopping on a stone,
Flitting like a fawn,
In the twilight on the lawn,
And his name is Tinfang Warble!
The first star has shown
And its lamp is blown
to a flame of flickering blue.
He pipes not to me,
He pipes not to thee,
He whistles for none of you.
His music is his own,
The tunes of Tinfang Warble!

Тинфанг Трел

Чурулик! Чурулик!
Чудна флейта, меден вик.
Свири Тинфанг в този миг!
По поляна и гора
припка в самота
с първата звезда,
сгряла вечерта.
Ей това е Тинфанг Трел!
Синкави искри
в звездния предел
пилеят светлинки
от песента на Тинфанг Трел.
За мене той не свири,
теб също те не дири —
танцува във захлас,
за себе си, а не за нас.

Превод: Детелина Маринова

Първоначалният вариант на поемата е написан в Оксфорд през 1914 г., а по-късно е пренаписана в Лийдс през 1920–23 г.

В най-ранния вариант Тинфанг е наречен „леприкон”.