Wilt thou learn the lore

Wilt thou learn the lore. that was long secret
of the Five that came from a far country?
One only returned. Others never again
under Men’s dominion Middle-Earth shall seek
until Dagor Dagorath and the Doom cometh.
How hast thou heard it: the hidden counsel
of the Lords of the West in the land of Aman?
The long roads are lost that led thither,
and to mortal Men Manwë speaks not.
From the West-that-was a wind bore it
to the sleeper’s ear, in the silences
under night-shadow, when news is brought
from lands forgotten and lost ages
over seas of years to the searching thought.
Not all are forgotten by the Elder King.
Sauron he saw as a slow menace.

За истарите

Искаш ли да чуеш тайната премъдрост
за петима бродници от страна далечна?
Един се завърна. А другите нивга
във властта човешка света не ще видят
чак до Ден Съдбовен и Дагор Дагорат.
Как ги чу накрая — тайните съвети
вечни Властелини от Аман да пращат?
Пътят е забравен що нататък води,
а със простосмъртни Манве не говори.
От древния Запад вятър го донесе
до ухо заспало в тишина дълбока
под сенките нощни да пристигнат вести
от страни незнайни и древни епохи
през море от време до будната мисъл.
Не ги е забравил Кралят първороден.
В Саурон той виждал бавната заплаха…

Превод: Любомир Николов

За истарите

Щѣ научишъ ли нявга за туй, що никой не знай;
за Петте дошли прѣзъ морето, по пѫть изкривенъ?
Единъ единственъ завърна сѣ, ето — а други
Срѣдната земя не щѣ срѣщнатъ отново до
Дагоръ Дагоратъ и сетниятъ день не настѫпи за тяхъ.
И сетнѣ не чу ли сѣ за скритата зарѫка
на Кралетѣ на запада отъ земята Аманъ?
Пѫтища потайни вечъ не водятъ до тамъ
и смъртни уши сѫдника Манве не слушатъ.
Отъ Запада-що-бѣше вятърътъ шуменъ донесѣ
вѣсть до спѣщия смъртникъ и само тишината
подъ нощната сѣнка носѣше нему вестта
отъ земи забравени и епохи загубени
отвѫдъ далечнитѣ дни до дръзкия умъ.
Върховниятъ краль не всички бѣ забравилъ
Съзрѣ Сауронъ за бедата смъртна, що бѣ.

Алитеративен превод на Калоян Иванов