Alcar mi Tarmenel na Erun

Alcar mi Tarmenel na Erun ar mi cemen sérë atanin márë níro.
Laitalmelyë, aistalmelyë, melilmelyë, alcaryalmelyë, len hantalmë, an velicë alcarelya.
Heru Eru, Aran Erumano, Eru Atar Ilúvala. Heru Yondo ernostaina, Yésus Hrísto.
Heru Eru, Eulë Eruva, Yondo Ataro, i aumapalyë úcari ambaro, órava omessë;
I aumapalyë úcari ambaro, á tuvulyë arcandelma.
I harilyë foryassë Ataro, órava omessë.
An er nalyë Airë, er nalyë Heru, er nalyë Antára,
Yésus Hrísto, as Airefëa: alcaressë Eruo Ataro.
Násië.

Слава във висините Богу

Слава във висините Богу, на земята – мир, а между човеците – благоволение!
Славим Те, благославяме Те, прекланяме Ти се, велиачем Те. Благодарим Ти заради великата Ти слава.
Господи Боже, царю небесни, всемогъщи Отче. Господи еднородни Сини, Иисусе Христе,
Господи Боже, агнец божи, Сине на Отца. Ти носиш греховете на света,
помилуй нас, приеми нашите молби, Ти, който седиш отдясно на Отца.
Защото само Ти си свят, сами Ти си господ, само Ти си най-висш,
Иисусе Христе, със свети Дух в прославата на Отца Бога,
Амин.

(Куеня)

„Алкар ми Тарменел на Еруи — „Слава във висините божи” на куеня”. Редакция, бележки и анализ от Ардън Р. Смит. Във „Виняр Тенгвар”, Крофтън, № 44 (юни 2002), стр. 31–37.