Ae Adar nín

Ae Adar nín i vi Menel
no aer i eneth lín
tolo i arnad lín
caro den i innas lin
bo Ceven sui vi Menel.
Anno ammen sír i mbas ilaurui
vín ar díheno ammen i úgerth vin
sui mín i gohenam di ai gerir úgerth ammen

Отче наш

Отче наш, който си на небесата;
да се свети името Ти;
да дойде царството Ти,
да бъде волята Ти,
както на небето, така и на земята.
Дай ни днес насъщния ни хляб,
и прости ни дълговете,
както и ние прощаваме на нашите длъжници;

(Синдарин)

„Ае Адар Нин — „Отче наш” на синдарин”. Редакция, бележки и анализ от Бил Уелдън. Във „Виняр Тенгвар”, Крофтън, № 44 (юни 2002), стр. 21–30.