Syx Mynet

Стихове 2 и 3

Syx* mynet lufige ic,     *Feower; twa
Maðum mynelic,
Syx* mynet lufige ic     *Feower; twa
ofer selfe lif.

Heora anes ic ann
Oþer seak iþer mann
And feower* habban freolic‡ wif

Nawiht lufige ic,
Maðum mynelic,
Nawiht lufige ic
bet þanne ic min wif.

Þu nimest naht æt me,
naht nimeð swilce he —
La! næfde ic nawiht þurh min lif.

* twa sceal; nawiht.
‡ tornmod; nahtlic.

„Шест пенса”. В „Песни за филолози”. От Дж. Р. Р. Толкин, Е. В. Гордън и др. Лондон, частно издание на факултета по английски език и литература към университетския институт, 1936, IV, стр. 7.

Поема на англосаксонски, по мотиви на “I Love Sixpence”.