The Fall of Arthur

(…)
His bed was barren; there black phantoms
of desire unsated and savage fury
in his brain had brooded till bleak morning.
(…)

Виждането на Толкин за Гуиневир обаче не било като на повечето Артурови автори; той я описва като

lady ruthless,
fair as fay-woman and fell-minded,
in the world walking for the woe of men.
(…)

Смъртта на Артур

(…)
Постелята празна – там призраци черни
за желание жадни и жестока ярост
безмълвни бдяха до безрадна заран.
(…)

Виждането на Толкин за Гуиневир обаче не било като на повечето Артурови автори; той я описва като

господарка без милост,
с прелест неземна, ала покварена
с усмивка стъпква сърцата мъжки.
(…)

Извадка от „Дж. Р. Р. Толкин — Биография”, където Хъмфри Карпентър публикува част от неизвестна творба на Толкин за крал Артур.

Цялата поема е издадена през май 2013 г. под редакцията на Кристофър Толкин.