Hwæt! we Inclinga

Hwæt! we Inclinga on ærdagum
Searoþancolra snyttru gehierdon.
(…)
Þara wæs Hloðuig sum, hæleða dyrost,
brad ond beorhtword, cuþe he…

За инклингите

Тъй! в древни дни сме чували
за мъдростта на хитроумните инклинги;
как тези мъдреци се събирали заедно за беседи,
изкусно излагали мъдрости и песенно майсторство
и потъвали в мисли. Каква радост!
Един от тях бил Луис, най-драг,
начетен и изкусен в словата си…