Henry Bradley, 3 Dec. 1845–23 May 1923

Uþwitа sсеаl eаldgesægеnum
frоd fуrngewritum feоlan gеorne,
hаr оnd hygeglеaw hord sсeawian
wordа оnd rеorda, widе geоnd eоrþan
snyttrо seсan, smеaþоncol mоn;
runа rædаn, rinсas lærаn,
оþþæt sсir mеtod to gеsceаp-hwilе
hinе ellоr aсiegþ eаrd gesесan.
Þа felаlеof ferеþ on freаn wærе,
wеrum bewоpеn wоruldfreоndum,
leоdwitа liþоst ond lаrgeornоst,
dеmena gеdefеst оnd deорhydgоst.

„Хенри Брадли: 3 декември 1845 – 23 май 1923”. В „Бюлетин на асоциацията по съвременни изследвания на класическите езици”, Лондон, № 20 (октомври 1923), стр. 4–5.

Некролог, подписан J.R.R.T, който завършва с поема от 13 реда, написана на англосаксонски.