На елфически

 1. Narqelion
 2. Oilima Markirya (първи вариант)
 3. Oilima Markirya (втори вариант)
 4. Oilima Markirya (последен вариант)
 5. Nieninque
 6. Earendel
 7. Dir avosaith a gwaew hinar
 8. Firiel’s Song
 9. Ir Ithil ammen Eruchin
Преводи на католически молитви
 1. Ataremma (Отче наш)
 2. Aia María (Аве Мария)
 3. Лоретанска литания
 4. Ortírielyanna (Под Твоето покровителство)
 5. Alcar i Ataren (Слава на Отца)
 6. Alcar mi tarmenel na Erun (Слава във висините)
 7. Ae Adar Nín (Отче наш)