Агарваен

Име, използвано то Турин Турамбар в Нарготронд. Означава „окървавеният”.