Аглон

Проходът между Химлад и Лотлан в североизточния край на Белерианд. Бил унищожен във Войната на Гнева.