Адалберт Болгер

Син на Рудиберт Болгер и Аметист Рогосвирец, който се оженил за Герда Многознай. Двамата имали син на име Филиберт. Адалберт доживял до 96-годишна възраст и починал само четири години преди Празненството на Билбо. Жена му Герда присъствала на събитието заедно със сина си Филиберт и жена му Поппи Едробузова-Торбинс.