Адалгар Болгер

Най-голям син на Гундахар Болгер, който вероятно застанал начело на фамилията Болгер след смъртта на баща му през III 2875 г. и вероятно е живял в Мръдниброд в Мостови полета.

Адалгар имал три деца: Рудигар, Рудиберт и Рубина. Дъщеря му се омъжила за Фоско Торбинс и станала баба на Фродо Торбинс. Така Адалгар се падал прадядо на Фродо.