Адаманта Едробузова

Съпруга на Геронтиус, прочут с името Стария Тук. Адаманта родила 12 деца, които дали различни разклонения на семейното дърво на фамилията Тук. Двама от синовете й станали танове на Графството: Исенгрим и Исумбрас. Двама други напуснали Графството на загадъчни приключения: това били Хилдифонс и Исенгар (Исенгар бил най-малкото от децата на Адаманта).