Аегнор

Най-малкият син на Финарфин и по-голям брат на Галадриел. Изчезнал по време на Дагор Браголах.