Аерин

Господарката на Дор-ломин. Родственичка на Хурин Талион, която Брода взема за своя жена след като си присвоява Хитлум. Тя тайно помага на жената на Хурин — Морвен, след Нирнает Арноедиад.