Азанулбизар

Название на джуджетата за долината между двете страни на Мъгливите планини, която била наречена от елфите Нандухирион. Азанулбизар играе важна роля в историята на джуджетата. Точно тук Дурин за пръв път се взрял във водите на Хелед-зарам и бил вдъхновен да основе Хазад-дум. Хиляди години след това, джуджетата унищожили армиите на орките пак на същото място.