Алквалонде

Лебедовият залив на телерите, намиращ се на източните брегове на Аман.