Алфирин

Елфическо название на цветето симбелмине със значение на „безсмъртен” (елфите използвали и името „уилос”). Растението се наричало така, защото растяло на кралските могили в Рохан, както и на гроба на Елендил.