Алфрида от Йейл

Хобит от Графството, която живяла повече от двеста години преди Войната за пръстена. Алфрида се омъжила за Гундолфо Болгер. Фактът, че Алфрида произхождала от Йейл предполага, че има връзка с фамилията Многознай.

Алфрида е женската форма на името Алфред, което означава „елфически съвет”.