Амарие

Възлюбената на Финрод Фелагунд, която останала във Валинор, когато Финрод се завърнал в Средната земя.