Амон Етир

Хълм, издигнат от народа на Финрод в Талат Дирнен, недалеч от портите на Нарготронд над реката Нарог. Целият бил обрасъл в дървета и само върхът му останал гол. От там елфите можели да наблюдават цялата област и така хълмът получил името си: Хълм на съгледвачите.

След падането на Нарготронд, Ниенор срещнала там дракона Глаурунг. На хълма той я омагьосал да забрави всичко и там я намерил Маблунг. Той я отвел на север на границата с Дориат тя се изгубила, но заради заклинанието от Амон Етир последвали множество беди.