Анаел

Синдар, втори баща на Туор в ранните му години в Митрим.