Анарима

Едно от многото ярки съзвездия, поставени на небето от Варда Елентари преди пробуждането на първите елфи.