Ангрим

Един от едаините от Първия род и поданик на владетелите от народа на Беор, който живеел в Дортонион. След Дагор Браголах войските на Моргот превзели тези земи и повечето хора от Дортонион били убити. Неговият син Горлим бил сред малцината оцелели, които останали със своя господар Барахир. По-късно Горлим предал Барахир и хората му на Моргот.