Андрот

След Нирнает Арноедиад, северните земи Дор-ломин били превзети от хора от изтока на служба при Моргот. Сивите елфи, които живеели в Митрим, се приютили в хълмовете, а техният водач Анаел ги завел в Андротските пещери, където те оцелели в тайна в продължение на много години. С тях бил младият Туор, когото Анаел осиновил, и той се укривал с елфите до шестнадесетгодишна възраст.

Накрая Анаел решил да напусне Андрот и да поведе народа си на юг към пристаните при устията на Сирион. Планът му се провалил, когато източните народи нападнали и победили елфите и взели Туор като техен слуга. След три години той избягал и се завърнал при Андротските пещери, но те били пусти и изоставени. В продължение на четири години той живял сам там, но накрая напуснал пещерите и се отправил на запад към Дор-ломин.