Анон-ин-Гелид

Синдаринското име за изгубената Порта на нолдорите, открита след години търсене от Туор. Той я използвал, за да избяга от Хитлум и да отиде в Невраст.