Анфауглир

Кархарот бил най-великият вълк на всички времена, отгледан от Моргот, за да победи Хуан, чиято съдба била да загине от такова създание. Вълкът бил оставен да пази портите на Ангбанд. Когато Берен и Лутиен отишли в Ангбанд, за да вземат силмарила, те успели да омагьосат Кархарот, но при бягството си го срещнали още веднъж.

Берен вдигнал свещения камък, за да прогони звяра, но Кархарот отхапал ръката му, държаща силмарила. Камъкът изгорил вътрешностите на вълка, а той бил обзет от неутолима жажда. Така се появило и по-рядко срещаното име Анфауглир, което означава „Алчните челюсти”.