Аравир

Син на Арануир и четвърти предводител на дунеданците от севера.